Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:549861 kpl

Yhteystiedot

unkarinvizslat@gmail.com

 

Lyhytkarvainen unkarinvizsla

Rotumääritelmä löytyy täältä

Laaja tietopaketti lyhytkarvaisista unkarinvizsloista; Jalostuksen tavoiteohjelma

Taustaa

Lyhytkarvaisen unkarinvizslan sanotaan polveutuvan unkarilaisten valloittajien mukanaan tuomista koirista, joita kutsuttiin myös turkkilaisiksi keltaisiksi koiriksi. Nykykäsityksen mukaan rotu ei kuitenkaan ole todennäköisesti 150 vuotta vanhempi, ja se on pointterin, saksanseisojan, kopon ja württembergin risteytyksen tulos. Vizslasta tuli nopeasti suosittu, mutta rotu lähes hävisi maailmansotien aikana. Toisen maailmansodan jälkeen tehdyissä risteytyksissä vizslaan mahdollisesti risteytettiin italianajokoiraa.

 Valitettavasti yli puolet tänä päivänä syntyvistä pentueista on vanhemmista, joiden metsästysominaisuuksia ei ole testattu. Testaamattomien koirien joukossa voi olla hyviäkin koiria, mutta tästä ei ole takeita. Unkarissa onkin tavoitteena älykkäiden ja hyväluontoisten käyttökoirien jalostus. Tämän vuoksi kasvattajan tarkka arvio omasta koirastaan ja sen testaaminen käyttökokeessa on äärimmäisen tärkeää. Unkarilaisen vizslojen rotujärjestön tavoitteena onkin saada ohjelmaan mukaan mahdollisimman monta kasvattajaa. Ihannetilanteessa vain kokeen ja jalostuskatselmuksen läpäisseet koirat olisivat käytettävissä jalostukseen. Kasvattajan tavoite Unkarissa voitaisiin määritellä esimerkiksi seuraavasti: kaunis vizsla on myös älykäs vizsla. Unkarissa rekisteröidään vuosittain noin vajaa 900 pentua.

 

1900-luvun alussa parhaat kasvattajat alkoivat noudattaa järjestelmällistä jalostuksen tavoiteohjelmaa, mikä oli tärkeää rodun metsästysominaisuuksien kannalta. 1920- ja 1930-luvuilla jalostukseen valittiin ja jalostusrekisteriin merkittiin vain parhaat käyttökoirat. Tällä hetkellä rodun suosio uhkaa rodulle ominaisten, hyvien ominaisuuksien säilymistä. Nykyään syntyy paljon vizsloja, jotka eivät pääse toteuttamaan luontaisia metsästystaipumuksiaan. Jos rotua jalostetaan sukupolvesta toiseen käyttöominaisuuksia huomioimatta, satojen vuosien määrätietoisen jalostuksen tulos ja rodun hienot metsästysominaisuudet ovat vaarassa.

bajos_uimassa